OSP Rzeszów-Wilkowyja Ochotnicza Straż Pożarna Rzeszów-Wilkowyja

Przetarg

Przetarg nieograniczony pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki OSP Rzeszów-Wilkowyja.

W celu pobrania danego dokumentu prosze kliknąć w nazwe pliku.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ OSP Wilkowyja

zał. nr 1 - Formularz OFERTA

zał. nr 2 - wzór umowy

zał. nr 3 - OPZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY